Αρχική ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κατεδαφίζεται το κλειστό της Αρτάκης

Κατεδαφίζεται το κλειστό της Αρτάκης

Η απόφαση έχει ληφθεί πριν δυο χρόνια από τη Δημοτική αρχή της Νέας Σμύρνης. Τώρα φαίνεται πως ήρθε η ώρα της υλοποίησης, καθώς σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρεται πως το ιστορικό κλειστό της Αρτάκης στην Άνω Νέα Σμύρνη πρόκειται να κατεδαφιστεί.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Στο Σ.Ε.Φ μεταφέρονται οι προπονήσεις των αθλητικών συλλόγων της Άνω Νέας Σμύρνης

“Το Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Νέας Σμύρνης, που βρίσκεται επί των οδών Εθνικής Στέγης και Αρτάκης, έχει ενταχθεί στα έργα της Περιφέρειας και πρόκειται να κατεδαφιστεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για ένα έργο πνοής προϋπολογισμού 20.800.000 ευρώ το οποίο θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της Άνω Νέας Σμύρνης και συνάμα θα δώσει τεράστια ώθηση στους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής αλλά και όλης της πόλης.

Ενόψει της κατασκευής του, και σε μια προσπάθεια να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες όλων των αθλητικών σωματείων της πόλης μας που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο χώρο για τις προπονήσεις και τους αγώνες τους, ο Δήμος μας κινήθηκε γρήγορα και κατάφερε να εκμισθώσει χώρους των εσωτερικών προπονητηρίων αλλά και του περιβάλλοντα χώρου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (γήπεδα basket, ποδοσφαίρου, handball, volley). Σε συνάντηση που είχαν ο Δήμαρχος κ. Τζουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Χρηστάκης και η Αντιδήμαρχος, υπεύθυνη του τομέα Αθλητισμού του Δήμου μας, κυρία Καρυοφύλλη με τον Πρόεδρο του Σ.Ε.Φ. κ. Λύτρα διευθετήθηκαν τάχιστα οι εκκρεμότητες και δόθηκε το πράσινο φως για την έναρξη των προπονήσεων εντός των επόμενων ημερών”».

Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης στις  15-6-2016 με θέμα: Έγκριση κατεδάφισης κλειστού γυμναστηρίου και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων επί των οδών Αρτάκης & Εθνικής Στέγης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμός Απόφασης : 169/2016

Στα πλαίσια της από 4-5-2016 Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου μας με την Περιφέρεια Αττικής που αφορά την ανέγερση νέου κτιρίου ως «Κατασκευή Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου 3.500 θέσεων Βιοκλιματικό-Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Νέας Σμύρνης» , χρειάζεται να εκδοθεί οικοδομική άδεια από το Δήμο μας για την κατεδάφιση των υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων, κατά το τμήμα που αφορά τη μελέτη ανέγερσης η οποία είναι αναπόσπαστο τμήμα της Προγραμματικής Σύμβασης.

Oι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης εγκρίθηκαν με την 181/2014 Απόφαση Δ.Σ Ν. Σμύρνης και η μελέτη ανέγερσης εγκρίθηκε με την 182/2014 Απόφαση Δ.Σ Ν. Σμύρνης. Το κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου καθώς και τμήματα άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας
του Δήμου Νέας Σμύρνης επί των οδών Αρτάκης & Εθνικής Στέγης, προτείνεται να κατεδαφιστούν για τους παραπάνω λόγους.

Παρακαλούμε λοιπόν να εισηγηθείτε στο Σώμα την έγκριση της κατεδάφισης του κλειστού γυμναστηρίου και των λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων επί των οδών Αρτάκης & Εθνικής Στέγης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(Έχουν αποχωρήσει οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κονιδάρης Διονύσιος, Πούλιος Κων/νος, Ζαβός
Αλέξανδρος, Σιούτας Νικόλαος, Πάγκαλης Ανδρέας, Βαμβουρέλλη Μαρία, Καταλειφός Θεόφιλος,
Γρηγοράκης Εμμανουήλ, Φραγκούλης Ιωάννης & Αναγνωστοπούλου Μαρία)
Αφού άκουσε την Πρόεδρο και το Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη του:
 Την υπαρ. 181/2014 ΑΔΣ περί έγκρισης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης
 Την υπαρ. 182/2014 ΑΔΣ περί έγκρισης της μελέτης
 Το γεγονός ότι στα πλαίσια της από 4-5-2016 Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου μας με την
Περιφέρεια Αττικής που αφορά την ανέγερση νέου κτιρίου ως «Κατασκευή Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου 3.500 θέσεων Βιοκλιματικό Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Νέας Σμύρνης», χρειάζεται να εκδοθεί οικοδομική άδεια από το Δήμο μας για την κατεδάφιση των υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων, κατά το τμήμα που αφορά τη μελέτη ανέγερσης η οποία είναι αναπόσπαστο τμήμα της Προγραμματικής Σύμβασης. μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει με (22) θετικές ψήφους την κατεδάφιση του κλειστού γυμναστηρίου και των λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας Δήμου Νέας Σμύρνης, που βρίσκονται επί των οδών Αρτάκης & Εθνικής Στέγης, στα πλαίσια της από 4-5-2016 Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου μας με την Περιφέρεια Αττικής, που αφορά την ανέγερση νέου κτιρίου, με τίτλο «Κατασκευή Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου 3.500 θέσεων Βιοκλιματικό-Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Νέας Σμύρνης».

Προς τούτο να εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια από το Δήμο μας, για την κατεδάφιση των υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων κατά το τμήμα που αφορά τη μελέτη ανέγερσης, η οποία είναι αναπόσπαστο τμήμα της Προγραμματικής Σύμβασης.
Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Πάντος Παναγιώτης ψήφισε αρνητικά.