Αρχική ΑΘΛΗΜΑΤΑ Περί της Κάρτας Υγείας Αθλητή

Περί της Κάρτας Υγείας Αθλητή

Διευκρινίσεις σχετικά με την Κάρτα Υγείας Αθλητή έδωσε στη Βουλή, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη.

Μεταξύ των άλλων, ο κ.Βασιλειάδης είπε:

«Η Ελληνική Πολιτεία με το Ν. 4479/2017 θέσπισε την πιστοποίηση της υγείας των αθλητών, μέσω της έκδοσης της Κάρτας Υγείας Αθλητή. Θα πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής:

Η κάρτα υγείας αφορά μόνο τους εγγεγραμμένους αθλητές σε σωματεία και τους κατέχοντες δελτίο αθλητικής ικανότητας.

Η κάρτα υγείας εκδίδεται ατελώς από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες, ενώ η υγεία του αθλητή πιστοποιείται από καρδιολόγο για να αποφευχθούν τα φαινόμενα  μαζικών υπογραφών, χωρίς να γίνεται εξέταση, όπως γνωρίζουμε ότι συνέβαινε στο παρελθόν.

Στην εκδοθείσα ΚΥΑ αναφέρεται ρητά η δυνατότητα πιστοποίησης από γιατρούς των μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών, Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων, ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα.

Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, εφόσον πάρουν μέρος σε σεμινάρια που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.), να πιστοποιηθούν σε θέματα προγνωστικού ελέγχου των αθλητών. Τα σχετικά σεμινάρια αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου.

Το πνεύμα της νομοθεσίας ήταν ο διαχωρισμός της κάρτας υγείας αθλητή, από το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και λόγω προσωπικών δεδομένων αλλά και για θέμα σφετερισμού από τις ομοσπονδίες. Γι αυτό το λόγο η Κάρτα Υγείας Αθλητή αποτελεί προσωπικό έγγραφο. Ταυτόχρονα όμως η μη προσκόμισή του σε αθλητικό αγώνα σημαίνει και τον αποκλεισμό του αθλητή από αυτόν.

Κατόπιν αιτήματος κάποιων ομοσπονδιών που δεν πρόλαβαν να εναρμονιστούν στα νέα δεδομένα, δόθηκε μια μικρή παράταση ενός μήνα για την εφαρμογή της.

Συνεπείς στην πολιτική μας, δίνουμε έμφαση στην πρόληψη και τη θωράκιση της υγείας των αθλητών χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και έχοντας για πρώτη φορά διασφαλισμένο τον έλεγχο της υγείας, ιδιαίτερα των μικρών παιδιών.

Όλες οι δημόσιες μονάδες είναι ανοιχτές και έχει δοθεί οδηγία να δέχονται κατά προτεραιότητα τα παιδιά για να κάνουν το καρδιογράφημα και να εκδώσουν την κάρτα υγείας ώστε να μην έχουμε άλλους αιφνίδιους θανάτους.  Ωστόσο αν κάποιος επιθυμεί να πάει σε ιδιώτη γιατρό αυτό δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε.

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή ανανεώνεται κάθε χρόνο, έπειτα από τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο.

Στον ίδιο νόμο (Ν.4479/2017), όπου υπήρξε για πρώτη φορά η κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, υπήρξε η πρόνοια για την υποχρεωτική παρουσία στις μεγάλες αθλητικές υποδομές ιατρού, διασώστη και ασθενοφόρου και στις μικρότερες αθλητικές υποδομές υποχρεωτική παρουσία διασώστη ή ανθρώπου εξειδικευμένου στην παροχή πρώτων βοηθειών και ασθενοφόρου.  Αυτά γίνονται και υπάρχει και έλεγχος των ομοσπονδιών για το αν τηρείται η νομοθεσία.

Εάν δεν υπάρχει η κάρτα υγείας αθλητή ο αθλητής δεν μπορεί να λάβει μέρος σε μία αγωνιστική υποχρέωση