Αρχική ΔΙΑΦΟΡΑ Δ.Ο.Ε. -Ε.Ο.Ε. Αλλαγές στο ΕΣΚΑΝ

Αλλαγές στο ΕΣΚΑΝ

Ο Ευστάθιος Κουκέας επιστρέφει στο Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ ως συντονιστής στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης και διαρκούς αναβάθμισης του ΕΣΚΑΝ με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του Συμβουλίου. 

Το Επιστημονικό Τμήμα (E.T.) αποτελείται από τις ακόλουθες (Yπo)Επιτροπές:

α. (Yπo)Επιτροπή Ειδικών (Expert Group)

β. Ιατρική (Yπo)Επιτροπή (MedicaI Group)

Η σύνθεση των ανωτέρω (Yπo)Επιτροπών είναι 5μελής, πλέον ενός μέλους, το οποίο αναλαμβάνει ρόλο Συντονιστή τoυ Ε.T. και το οποίο μετέχει στις δραστηριότητες της (Yπo)Επιτροπής Ειδικών.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ (EXPERΤ GRΟUP)

KOYKEAΣ EYΣΤAΘΙΟΣ Xημικός

KAPAXAΛIΟY ΕYANΘΙA Επιστήμων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

KAΣΙMAΤH AΙKATEPINH Ιατρός Kυτταρολόγος

KOYPΕΤAΣ ΔHMΗΤΡΙΟΣ Καθηγητής Τοξικολογίας ΠΘ

ΛEΩN ΓPHΓΟPIΟΣ Ιατροδικαστής

MΠAPKOYKHΣ BAΣΙΛEΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής TEΦAA

 

ΙATPΙΚH EΠΙTPΟΠΗ (MEDΙCAL GROUP)

ΣTEΦANOYΔAKHΣ ΓΕΩPΓIOΣ Ορθοπεδικός / Χειρουργός

MΠAKΙPHΣ ΠAYΛΟΣ Καρδιολόγος

ΠAΠAΪΩANNΟY ΣΠYPΙΔΩN Καρδιολόγος, Δ/ντης Καρδιολογικής    Κλινικής

ΣTAΓΓOYPAKΗ ΣΟΦΙΑ Ακτινολόγος

XPΟNAΣ AΓΓΕΛΟΣ Χειρουργός