Μεγάλο πρόστιμο σε Videoslots στο Ηνωμένο Βασίλειο για παραλείψεις στην προστασία των πελατών και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η κοινωνική ευθύνη και οι παραλείψεις κατά του ξεπλύματος χρήματος ώθησαν την Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου (UKGC) να επιβάλει σημαντικό πρόστιμο ύψους 2 εκατομμυρίων λιρών (2,53 εκατ. δολάρια) στην Videoslots. Το πρόστιμο αντανακλά την επανειλημμένη παραβατική συμπεριφορά της Videoslots και τη δέσμευση της Ε.Λ.Κ.Ε. να επιβάλλει αυστηρούς κανονισμούς και να υποστηρίζει υπεύθυνες πρακτικές τυχερών παιχνιδιών. Ο φορέας εκμετάλλευσης αναγνώρισε τις ελλείψεις του και δεσμεύτηκε να εφαρμόσει επείγουσες ενημερώσεις και να φέρει τους μηχανισμούς προστασίας των παικτών του στα πρότυπα του κλάδου.

Ο χειριστής αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις

Τα Videoslots απέτυχαν σε διάφορους βασικούς τομείς, σύμφωνα με την έρευνα της UKGC. Μεταξύ Νοεμβρίου 2021 και Ιανουαρίου 2022, ένας πελάτης έχασε σχεδόν το ήμισυ των 112.225 λιρών Αγγλίας που είχε καταθέσει. Σημάδια όπως μεγάλες σειρές παιχνιδιού που συνεχίζονταν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και απώλειες που υπερέβαιναν τα όρια ασφαλείας θα έπρεπε να είχαν ενεργοποιήσει διάφορα χαρακτηριστικά ασφαλείας, αλλά ο χειριστής επέτρεψε να συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά για μήνες.

Η προβληματική υπόθεση αποκάλυψε επίσης σημαντικές ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα συστήματα και οι έλεγχοι που έθεσε σε εφαρμογή ο φορέας εκμετάλλευσης για τον εντοπισμό και την πρόληψη δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ήταν ανεπαρκή, καθώς η Videoslots δεν διέθετε επαρκή αριθμό αναλυτών για τη διαχείριση του μεγάλου όγκου δεδομένων. Η UKGC σημείωσε ότι τα προβλήματα υπήρχαν και σε άλλους πελάτες, υποδεικνύοντας ένα ενδημικό πρόβλημα.

Οι αναλυτές AML δεν εφάρμοζαν σωστά όλες τις ενέργειες που απαιτούνταν από τις πολιτικές και τις διαδικασίες AML του κατόχου της άδειας.

Έκθεση της UKGC

Το 2019, η Videoslots τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 1 εκατομμυρίου λιρών Αγγλίας για παραβάσεις KYC. Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, οι πιο πρόσφατες παραβιάσεις της εταιρείας ακολούθησαν άμεσα πολλαπλές προειδοποιήσεις για ανεπαρκή δέουσα επιμέλεια και διασφαλίσεις AML, εκθέτοντας τους πελάτες σε πιθανή ζημία που σχετίζεται με τα τυχερά παιχνίδια. Το πρόστιμο των 2 εκατομμυρίων λιρών αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα αυτών των παραβιάσεων και θα πρέπει να παρέχει επαρκή κίνητρα για αλλαγή.

Η επαγρύπνηση των ρυθμιστικών αρχών παραμένει υψίστης σημασίας για την ασφάλεια της αγοράς

Οι παραλείψεις της Videoslots στο Ηνωμένο Βασίλειο σηματοδοτούν τη δεύτερη διαμάχη της εταιρείας με τις ρυθμιστικές αρχές τους τελευταίους μήνες. Τον Μάρτιο, η εταιρεία ήρθε σε σύγκρουση με την ολλανδική ρυθμιστική αρχή επειδή φέρεται να επέτρεψε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες της. Ο χειριστής αμφισβήτησε έντονα το κολοσσιαίο πρόστιμο των 9,9 εκατομμυρίων ευρώ (10,5 εκατομμύρια δολάρια), αρνούμενος όλους τους ισχυρισμούς.

Παρά τις αντιρρήσεις της στην Ολλανδία, η Videoslots αναγνώρισε τις παραλείψεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο και ανέλαβε να εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν. Ο φορέας εκμετάλλευσης αναγνώρισε τη σημασία της αυστηρότερης τήρησης των υποχρεώσεων αδειοδότησης, της βελτίωσης των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας των πελατών και της ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας των παικτών. Οι μελλοντικές ενέργειες της Videoslots θα είναι ζωτικής σημασίας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την επίδειξη μιας γνήσιας δέσμευσης για υπεύθυνες πρακτικές τυχερών παιχνιδιών.

Το πρόστιμο των 2 εκατομμυρίων λιρών στέλνει ένα σαφές μήνυμα στους φορείς εκμετάλλευσης ότι η μη συμμόρφωση δεν θα γίνει ανεκτή. Η αποτελεσματικότητα της UKGC στη δίωξη κανονιστικών παραβάσεων είναι αξιέπαινη, καθώς προωθεί ένα ασφαλέστερο περιβάλλον τυχερών παιχνιδιών που θέτει την ευημερία των παικτών σε προτεραιότητα. Υπογραμμίζει την ανάγκη ο κλάδος στο σύνολό του να θέσει ως προτεραιότητα τον υπεύθυνο τζόγο, την ισχυρή προστασία των παικτών και τα αποτελεσματικά μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος.