Το Μίσιγκαν χτυπάει τους μη αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο

Συμβούλιο Ελέγχου Παιγνίων του Μίσιγκαν (MGCB) δημοσιευμένο επιστολές παύσης και αποχής σε τρεις οντότητες που δραστηριοποιούνται σε μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο.

Το MGCB ανακαλύπτει παράνομα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και εξασφαλίζει ταχεία ρυθμιστική αντίδραση

Μετά από εκτεταμένες έρευνες, το MGCB ανακάλυψε ότι οι εταιρείες αυτές προσέφεραν υπηρεσίες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών σε κατοίκους του Μίσιγκαν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες. Αυτή η ρυθμιστική δράση αποτελεί μέρος των συνεχών προσπαθειών της MGCB για την επιβολή των νόμων περί τυχερών παιχνιδιών και την προστασία των πολιτών του Μίσιγκαν.

PredictionStrike Inc.μία από τις εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ, καταδικάστηκε για παραβίαση των κανονισμών παρέχοντας υπηρεσίες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και αθλητικών στοιχημάτων στο Μίσιγκαν χωρίς να έχει λάβει τις απαραίτητες άδειες.

Εν τω μεταξύ, Sweepstakes Limited κατηγορείται για προώθηση μη αδειοδοτημένης διαδικτυακής λοταρίας και κληρώσεων μέσω της πλατφόρμας Stake.us, η οποία ήταν διαθέσιμη σε πελάτες στο Μίσιγκαν.

VGW LuckyLand, Inc, μια αλλοδαπή οντότητα, κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παιχνίδια προσφέροντας ένα διαδικτυακό παιχνίδι που περιλάμβανε χρηματικά στοιχήματα για την ευκαιρία να κερδίσετε πολύτιμα βραβεία.

Διευθύνων Σύμβουλος της MGCB Henry Williams υπογράμμισε τη σημασία της ισχυρής ρύθμισης των τυχερών παιχνιδιών, λέγοντας: “Οι κανονισμοί για τα τυχερά παιχνίδια υπάρχουν για κάποιο λόγο και οι παράνομες επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών δεν είναι ευπρόσδεκτες στο Μίσιγκαν.

Ο Williams επεσήμανε επίσης τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονούν για τους πολίτες οι ανεξέλεγκτες τοποθεσίες, αφήνοντάς τους ευάλωτους χωρίς την κατάλληλη προσφυγή και αποσπώντας κεφάλαια από νόμιμους και φορολογούμενους θεσμούς που συμβάλλουν στην ευημερία της κοινότητας.

Οι ενέργειες του MGCB βασίζονται σε παραβιάσεις βασικών νόμων περί τυχερών παιχνιδιών του Μίσιγκαν, όπως ο νόμος περί νόμιμων τυχερών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο (Lawful Internet Gaming Act) και ο νόμος για τα νόμιμα αθλητικά στοιχήματαο οποίος ορίζει ότι τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και τα αθλητικά στοιχήματα μπορούν να προσφέρονται μόνο από αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης.

Επιπλέον, ο νόμος του Μίσιγκαν για τον έλεγχο των τυχερών παιχνιδιών και τα έσοδα ποινικοποιεί τις επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών που διεξάγονται χωρίς την έγκριση του MGCB, με ποινές φυλάκισης ή προστίμων.

Σε απάντηση σε επιστολές παύσης και εγκατάλειψης, οι εμπλεκόμενες εταιρείες έχουν λάβει μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης των κατοίκων του Μίσιγκαν στις πλατφόρμες τους.

Ωστόσο, το Το MGCB ενθαρρύνει τους πολίτες που έχουν πληροφορίες για παράνομους ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών να τους αναφέρουν, προκειμένου να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της κοινότητας στη διατήρηση της κανονιστικής ακεραιότητας.

Επιπλέον, διάφοροι πόροι, όπως προγράμματα αυτοαποκλεισμού και βάσεις δεδομένων υπεύθυνου τζόγουείναι διαθέσιμες στον ιστότοπο MGCB και στο DontRegretTheBet.org για την προώθηση υπεύθυνων συνηθειών τυχερών παιχνιδιών.

Σε άλλες ειδήσεις της περασμένης εβδομάδας Ο κυβερνήτης του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ επαναδιορίστηκε Joni M. Thrower Davis και Andrew T. Palms στο MGCB, επεκτείνοντας την εντολή τους να 31 Δεκεμβρίου 2027. Καθώς ο Palms εισέρχεται στο δωδέκατο έτος της θητείας του και ο Davis αρχίζει τη δεύτερη τετραετή θητεία του, το εκτελεστικό όργανο της MGCB τοποθετείται στη θέση του. Διευθυντής Henry Williams εξήρε την αφοσίωση και την εμπειρία τους, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ηγεσία τους.